Fastighetsbostadsbesiktning

Fastighetsbostadsbesiktning

Köper eller säljer du ett småhus, radhus, sommarstuga, parhus eller flerbostadshus på Åland, men fastighetens skick är tveksamt och det vore bra att få en extern åsikt om fastigheten som tjänar båda parter?

Vi erbjuder experttjänster föör tillståndsbesiktning av bostadsförsäljningar för fastighetsförvaltare, fastighetsmäklare, köpare och privata fastighetsägare på Åland. Tillståndsbesiktningen utförs av en kvalitets- och tillstååndsmätare med mångårig erfarenhet inom byggbranschen.

Tillståndsbesiktningen utförs i och utanför bostads- eller fritidsfastigheten och omfattar fuktmätningar i våtrum och inomhusrum som utsätts för fukt. Rum som är känsliga för fukt är i allmänhet badrum, bastu, toaletter, grovkök och kök. Fuktkartering kan och bör göras även i andra rum i hemmet, eftersom ett dolt fel inte kan ses uppifrån.

Fastighetsbostadsbesiktning omfattar en tillståndsprövning av en fast egendom i normal storlek i samband med en lägenhetsförsäljning. Fuktkartering för badrum och toalett. Luftfuktighetsmätningar av flera våtutrymmen och rum mot tilläggspris. Tillståndsbedömningar för fastigheter över 100 kvm mot tilläggspris. Radhus och parhus kontrolleras individuellt. Rapportera även för andra språk (Engelsk, Spanien, Frankrike, Italien, Finska, Tyskland). Skickbesiktning av uthuset eller annan byggnad i anslutning till bostadshuset mot tilläggspris. Inga byggöppningar för lägenheter utomlands.

Bostadsbesiktning av fastigheter utförs på Åland från ett pris av 1500 € fastighet, inklusive moms 24%. Den skriftliga rapporten innehåller en pdf-utskrift av fastighetens skickbedömning, förbättringsrekommendationer och förslag på reparationer.

Före fuktkartläggningen får duschen eller bastun inte användas under 48 timmar innan fuktkarteringen, golvet får inte tvättas eller vattnas. Du kan använda handfatet och toalettsitsen normalt. Det är lämpligt att flytta överflödiga föremål från väggarna och golvet. Det ska finnas fri tillgång till lokalerna som ska besiktigas.

Vi servar främst i elektroniskt format. Du kan lämna ett meddelande via e-post. Vi kan vara i en situation där vi inte kan höra telefonen eller så är den avstängd på grund av arbete som kräver precision. Vi serverar måndag till lördag från morgon till kväll.